SOUBORY COOKIES

Co jsou soubory cookie?
Cookie si představte jako malé množství dat, které právě prohlížená webová stránka pošle do vašeho počítače. Tam, nebo i v chytrém telefonu či tabletu, se soubor dat uloží. Při příští návštěvě stejné webové stránky pak váš počítač odešle našemu serveru nové údaje o vašem brouzdání po stránce. Pomocí cookie webová stránka pozná, jestli jste na ní už někdy byli a jaké části webu si prohlížíte.

Proč se soubory cookie používají?
Soubory cookie se mohou používat k mnoha různým účelům. Zaprvé můžeme od souborů cookie vyžadovat správné fungování webových stránek. Bez souborů cookie by například bylo složité, aby si webová stránka zapamatovala, že jste se přihlásili. Těmto souborům říkáme povinné soubory cookie.
Dále mohou soubory cookie sloužit k analýze používání webové stránky, k počítání návštěvníků a zjišťování, jak lze webovou stránku vylepšit. Statistiky používání webových stránek a další zprávy nespojujeme s konkrétními lidmi. Těmto souborům říkáme analytické soubory cookie.
Třetí důležitou kategorií využití souborů cookie je umožnění online reklamy. Díky cookie vám můžeme ukazovat reklamy, které by právě vás mohli zajímat, a to jak na našich stránkách, tak mimo ně. V tomto případě mluvíme o reklamních souborech cookie.
Soubory cookies v žádném případě nevyužíváme k tomu, abychom si jakýmkoliv způsobem ověřovali vaši totožnost. Nikdy nedochází k propojení cookies s vašimi osobními údaji a daty.

Jak spravovat nebo zakázat soubory cookie ve webovém prohlížeči?
Pokud v nastaveních prohlížeče zakážete všechny soubory cookie nebo všechny naše soubory cookie, může se stát, že některé části našich webových stránek nepoběží, jak jste zvyklí.  

Následující odkazy vám podrobně popíší, jak můžete zakázat soubory cookie nebo spravovat nastavení souborů cookie v prohlížeči, který pro surfování používáte:
* Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
* Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
* Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies
* Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Soubory cookie, které zajišťují, aby webová stránka správně fungovala (povinné soubory cookie)
Naše webové stránky mohou soubory cookie používat k:
* rovnoměrnému načítání webových stránek, aby zůstaly přístupné
* optimalizaci našich webových stránek v reálném čase podle toho, jak stránky používáte, např. nastavení, aby se po čase rozbalilo samostatné okno s důležitou zprávou

Soubory cookie, které nám umožňují měřit využití webových stránek (analytické soubory cookie)
Naše webové stránky mohou analytické soubory cookie používat k:
* sledování kolik návštěvníků zavítá na náš web
* sledování doby, kterou každý z návštěvníků na našich stránkách stráví
* rozeznání pořadí, ve kterém návštěvník navštíví různé části našeho webu
* vyhodnocení, které části stránek je třeba vylepšit
* vylepšování našich internetových stránek
* vyžádání zpětné vazby na konkrétní části našich webových stránek

Soubory cookie pro zobrazení reklam a obsahu (reklamní soubory cookie)
Abychom informace a reklamy přizpůsobili vašim zájmům, snažíme zjistit, co vás při pohlížení webu zajímá. Podle toho pro vás upravujeme obsah a reklamy na našich webových stránkách.
Třetí strany, které nastavují soubory cookie prostřednictvím našich webových stránek, se mohou tímto způsobem také pokusit zjistit, o co se zajímáte. I oni pak můžou své zjištění využít k tomu, aby vám ukazovali obsah a reklamy, které vás zajímají při brouzdání po internetu.
Reklamní soubory cookie můžeme používat k:
* získání přehledu o tom, kolik návštěvníků klikne na konkrétní reklamu
* určování, jaké reklamy, reklamní technologie a reklamní sítě jsou pro nás nejužitečnější
* ukazování reklamy týkajících se služeb, které jste si dříve prohlíželi, vyhledávali nebo se o ně jinak zajímali
* zjištění toho, které reklamy jste už viděli, aby se vám neukazovaly stále ty samé
* ukazování zajímavějších reklam podle našeho brouzdání na sociálních sítích
* vyhodnocování úspěšnosti reklam podle chování na našem webu
* propojování několika zařízení (např. telefonu, tabletu a notebooku) a sledování, jestli reklama na jedno zařízení vyvolá akci jiného zařízení (tzv. cross device tracking)
Není všem dnům s cookie konec
Toto obšírné pojednání o fenoménu souborů cookie může časem změnit. Svět informačních technologií se stále mění. Proto si vyhrazujeme právo tato pravidla a po čase upravit.

 

GDPR – Ochrana osobních údajů

GDPR představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. GDPR zavedlo astronomické pokuty za porušování pravidel a nařizuje některým správcům nebo zpracovatelům osobních údajů zřídit nezávislou kontrolní funkci DPO.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel na ochranu dat na světě.

GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu.

Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhne i ty, kteří sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.

Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni se budou v dohledné době potýkat s nutností upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty.

GDPR začne v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V Česku tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti v současném zákoně o ochraně osobních údajů budou nahrazena právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. Zákon o ochraně osobních údajů po jeho novele bude již upravovat jen některé aspekty týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů (např. jeho ustavení, organizaci atd.) a některé dílčí záležitosti nutné k dotvoření celého rámce ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny nebo které Obecné nařízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni. U některých aspektů dokonce Obecné nařízení předpokládá vnitrostátní úpravu. Mezi ně patří například aspekty zpracování osobních údajů pro účely výkonu svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby.

To, že nová pravidla byla přijata formou evropského nařízení, znamená především jejich jednotnou platnost ve všech státech EU, aby je národní vlády a zákonodárci nemohli jakkoli ohýbat a přizpůsobovat místním zájmům nebo lobbistům.

Období od dubna 2016, kdy bylo GDPR schváleno, do května 2018, kdy vstoupí v platnost, je určeno přípravě. Během této doby musí všichni, kterých se nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období přijmou také jednotlivé státy EU prováděcí zákon, jímž upřesní více než padesát bodů, které GDPR svěřuje do jejich národní pravomoci.

Dosud byl v oblasti ochrany údajů hlavním českým regulátorem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který by měl v této funkci zůstat i nadále. Přibudou mu ale pravomoci odrážející závažnost celé reformy a zároveň bude částečně podřízen Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB). Nastane-li pak jakákoli pochybnost o rozhodnutí českého regulátora, vždy zde bude existovat možnost obrátit se na EDPB s odvoláním.